Multimetri

Multimetar ili unimer je univerzalni merni instrument za električna merenja koji obično uključuje voltmetar, ampermetar i merač otpora. Multimetar je osnovni alat a za elektroničare, koji omogućava da se provere kratki spojevi, izmeri napon (V), struja (A), otpor (Ohm) i kapacitivnost (F), a zavisno od modela može imati i druge mogućnosti.

 

Showing all 5 results

VRSTE MULTIMETRA

 

Digitalni multimetri

Savremeni digitalni multimetri (unimer, unimeri) često su digitalni zbog svoje tačnosti, vekom trajanja i dodatnih pogodnosti. Digitalni multimetar prikazuje merenje kao broj na ekranu što znatno olakšava očitavanje merenja tokom rada.

Savremeni digitalni unimeri sadrže više opcija pored osnovnih merenja koje znatno olakšavaju I pospešuju rad, to uključuje:

  • Automatska kalibracija veličine merne jedinice, koje odabira tačan raspon za ispitivanu veličinu. Na primer, multimetar bi automatski bi odabrao odgovarajući raspon za prikaz, na primer: 12,34 mV umesto 0,012 V.
  • Auto-polaritetza očitavanje polova izmerenje vrednosti, primer: merenje akumulatora gde su sonde multimetra stavljena na prave polovi (crvena sonda na +, crna na -) ispisaće 12 V a obrnuto prikaz će ispisivati -12 V.
  • Zamrzavanje izmerene veličine, gde multimetar pamti zadnje merenje pre skidanja sondi sa strujnog kola.
  • Integracija sa tankim sondama za olakšan rad na strujnim štampanim kolima.
  • Kombinovani multimetar sa merenjima induktivnosti, kapacitivnosti, otpornosti itd.

Savremeni multimetri mogu da se povežu i sa kompijuterom putem USB-a kao i uz pomoć ostalih najčešće korišćenih protokola.

Analogni multimetri

 Analogni multimetri su merači starijeg dizajna. Iako na tržištu preovladavaju digitalni multimetri, inžinjeri (kao i korisnici u struci) praktikuju da koriste analogne verzije multimetra. Jedan od razloga je taj što su analogni multimetri dosta osetljiviji na promene tokom merenja. Analogni multimetri pokušavaju da konstantno prate i najmanje promene u merenjima.

SHOPPING CART

close