Garancija

Informacije o garanciji

Šta je garancija?

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda.

Kako se ostvaruje pravo na garanciju?

Ukoliko davalac garancije predviđa da se za ostvarivanje prava mora registrovati ili ulogovati na određeni sajt, potrošač je dužan da postupi po uputstvima davaoca garancije, kako bi ostvario pravo na istu.

  • Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) kompanija DBS alati nije u obavezi da izda garantni list. 

 

  • Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.

 

  • Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sačuvate radi obezbeđenja sigurnijeg transporta robe u ovlašćeni servis.

Dužnosti trgovca

Trgovac je dužan da obavesti potrošača da li za određeni proizvod daje garanciju i koliko traje garantni rok. U odnosu na to potrošač zna koja su njegova prava po pitanju reklamacije.

Kako upotrebiti garantni list?

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu u vezi garantnog lista, slobodno kontaktirajte naš korisnički servis.

GARANCIJE PROIZVOĐAČA

logo za brend makita

SHOPPING CART

close