Unior

 

O Brendu Unior

Kompanija Unior se rangira među najveće svetske predstavnike metaloprerađivačke industrije. Kompanija svoj uspeh zasniva na odlično ostvarenoj sinergiji svoja tri proizvodna segmenta (ručni alati, delovi za kovanje i sinteorvanje i specijalne mašine) koji kompaniji omogućavaju balansiran portfolio aktivnosti. Pouzdani odnosi sa dobavljačima su takođe veliki faktor uspjeha.

Tradicija – Moderne tehnologije – prilagodljivost procesa

Program Unior ručnih alata godišnje proizvodi preko 10 miliona komada alata i proizvoda od lima . Naslednik je bogate kovačke tradicije na području Pohorja i severoistočne Slovenije.
Razvoj u 21. veku Unior je započeo ispunjavanjem brojnih zahtevnih standarda kvaliteta i standarda za upravljanje životnom sredinom. Kompanija, suvlasnik železare Štore, ušla je na američko, australijsko, rusko i kinesko tržište i osnovala sopstvene firme na tim tržištima. Unior je globalni brend ručnih alata.

SHOPPING CART

close